Για πρώτη φορά το Facebook Messenger μέσω της ΤransferWise δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να στέλνουν χρήματα από και ...
Load More